Մեծն Րաֆֆու Սամվել վեպը վերջին հարյուրամյակում մեծ հետք է թողել հայության աշխարհայացքի ձևավորման վրա: Այն պարտադիր ուսուցման առարկա էր խորհրդահայ դպրոցում:

Վեպի վերաբերյալ ձևավորված հասարակական կարծիքը հետևյալն է. Սամվել Մամիկոնյանը հայրենասեր հայ երիտասարդ իշխան է, ով հանուն հայրենիքի սպանեց սեփական հորն ու մորը, որի համար էլ՝ Րաֆֆին փառաբանում է նրան:

Շտապեցնեմ հիասթափեցնել, ամենևին էլ այդպես չէ:

Ամբողջական հոդվածը ՝ tirar-travel.com/blog/%d5%bd%d

— Сколько пальцев ты видишь, Уинстон?
— Четыре.
— А если Партия скажет, что их не четыре, а пять, тогда сколько?
— Четыре.
Он не успел договорить, он задохнулся от боли.
— Сколько пальцев, Уинстон?
— Пять! Пять! Пять!
— Нет, Уинстон. Так не пойдет. Ты лжешь. Ты все еще думаешь, что их четыре. Пожалуйста, еще раз. Сколько пальцев?
— Четыре! Пять! Четыре! Сколько вам угодно... только прекратите это, прекратите боль!"
Джордж Оруэлл "1984"

Пока мы говорим, уходит завистливое
время: лови момент, как можно меньше верь будущему.
Гораций

Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!